Informatie

Handig om te weten

Tarieven 2022

Wat zijn de kosten?

De tarieven voor professionele beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze tarieven zijn voor alle bewindvoerders gelijk. U hoeft dus geen tarieven te vergelijken. Soms lijken er verschillen te zijn, maar dat heeft te maken met bedragen zonder btw. Wij vermelden de tarieven inclusief btw, zodat u weet waar u aan toe bent.

In de tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens, en tussen dossiers met en zonder schulden. Bij de start van de bewindvoering eenmalig kosten berekend voor onder andere het uitzoeken van uw administratie, een bezoek aan huis en een gezamenlijk bezoek aan de rechtbank. Noodzakelijke extra werkzaamheden (bijvoorbeeld voor de verkoop van een woning) worden pas gefactureerd na toestemming van de kantonrechter. Hieronder vind u een overzicht van deze kosten voor bewindvoering (alle tarieven zijn inclusief 21% btw).

Wie betaalt dat?

In beginsel komen de kosten voor rekening van de cliënt. Maar bij een laag inkomen bestaat er vaak recht op bijzondere bijstand. In dat geval vergoedt de gemeente de kosten voor beschermingsbewind. Uiteraard verzorgen wij de aanvraag van de bijzondere bijstand bij de gemeente.

1 persoons Bewind
Standaard € 125,53
Problematische schulden € 162,44
Opstartkosten € 709,06
2 persoons Bewind
Standaard € 150,54
Problematische schulden 1pers. € 172,72
Problematische schulden beide personen € 194,81
Opstartkosten € 850,63

De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorkeur aan het bewind:

budgetbeheer heeft gevoerd:
Bij eenpersoon bewind € 531,19
Bij tweepersoonsbewind € 636,46
Bij een van de tweepersoons bewinden € 745,36
Extra werkzaamheden
Uurloon: € 88,61
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 266,20
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 319,44
PGB-beheer: € 664,29
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor: € 442,86
1 persoons Mentorschap
Standaard € 125,53
Psychische problemen 18-23jr. € 162,44
Opstartkosten € 709,06
2 persoons Mentorschap
Standaard € 225,96
Psychische problemen 18-23jr. € 258,94
Psychische problemen 18-23jr. € 292,31
Opstartkosten € 1275,34
Extra werkzaamheden
Uurloon: € 88,61
PGB-beheer: € 664,29
Verhuizing: € 442,86

 

1 persoons Curatele
Standaard € 225,96
Psychische problemen of jeugdhulp 18-23jr. € 258,94
Psychische problemen en jeugdhulp 18-23jr. € 292,31
Opstartkosten € 1275,34
2 persoons Curatele
Standaard € 326,19
Problematische schulden 1pers. € 344,75
Problematische schulden 2pers. € 363,20
Jeugdhulp 18-23jr. 1 pers. € 355,84
Jeugdhulp 18-23jr. 2-persoons. € 385,38
Problematische schulden + jeugdhulp 1 pers. € 374,29
Problematische schulden + jeugdhulp 2pers. € 422,29
Problematische schulden 1 pers + jeugdhulp 2 pers. € 403,73
Problematische schulden 2 pers + jeugdhulp 1 pers. € 392,64
Opstartkosten € 1842,83
   

De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd:

Bij eenpersoons curatele € 1116,83
Bij tweepersoons curatele € 1664,96
Bij een van de tweepersoons curatelen € 1753,29

 

Extra werkzaamheden
Uurloon: € 88,61
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 266,20
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 319,44
PGB-beheer: € 664,29
Woningontruiming, verkoop of verhuizing: € 442,86

Bron: Staatscourant

Begrippen

In onze werkgebied worden een hoop moeilijke woorden gebruikt waarvan u de betekenis misschien niet kent. Wij hebben hiervan een aantal voor u op een rij gezet.

Assistent Bewindvoerder

Een assistent bewindvoerder geeft ondersteuning aan een bewindvoerder

Beheerrekening

De rekening waar alle inkomsten op binnenkomen en de betalingen plaatsvinden.

Beschikking

Een rechterlijke uitspraak in een civiele procedure.

Beslagvrije voet

Op een deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’ De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Betalingsregeling

Een regeling van betalingen die wordt getroffen wanneer u een verschuldigd bedrag niet in één keer kan betalen.

Bewindvoerder

Degene die door de kantonrechter is aangewezen om het vermogen te beheren en erover te beschikken.

Bewindvoering

Bewindvoering (ook wel beschermingsbewind genoemd) is bedoeld als u lichamelijk of geestelijk niet meer in staat bent om uw financiële zaken te regelen. Dit dient altijd aangevraagd te worden bij de rechtbank. Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie.

Bijzondere Bijstand

Bijstand die alleen wordt verstrekt als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert en daardoor hogere kosten heeft dan de kosten waarin de algemene bijstandsuitkering voorziet.

Budgetbeheer

Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) is het (laten) beheren van de financiën door een budgetbeheerder. Het doel van budgetbeheer is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie. Het houdt in dat de inkomsten op een speciale rekening wordt ontvangen en daarmee de lasten worden betaalt.

Budgetbeheerder

Degene die door de klant is aangewezen (overeenkomst) om het vermogen te beheren en erover te beschikken.

Budgetcoach

Een budgetcoach is een hulpverlener voor mensen die hun financiële huishouding niet op orde hebben. De budgetcoach treedt op als tijdelijke steun en toeverlaat en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven.

Budgetplan

Het budgetplan is het overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Op basis van dit plan worden de betalingen uitgevoerd en ziet u wat de gemiddelde bestedingsruimte is.

Deurwaarder / Gerechtsdeurwaarder

De deurwaarder is een bij Koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar. Hij is belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen.

Exploot

Verzamelnaam voor officiële stukken die alleen een gerechtsdeurwaarder kan uit brengen, bijvoorbeeld een dagvaarding.

Faillissement / Persoonlijk Faillissement

Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator benoemd.

Griffiekosten

De administratieve kosten voor het inplannen van een zitting.

Inboedelbeslag

Bij beslag op de inboedel wordt door een schuldeiser beslag gelegd op de inboedel van de schuldenaar. Inboedelbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen.

Incassobureau

Een incassobureau is een onderneming die zich bezig houdt met het innen van openstaande vorderingen in opdracht van de onderneming waar de achterstand in betaling is ontstaan.

Langdurigheidstoeslag

Jaarlijkse toeslag voor mensen die langer dan tussen de drie vijf jaar op het sociaal minimum leven en geen uitzicht hebben op een baan.

Leefgeld

Leefgeld is een benaming voor het bedrag dat nodig is voor een één- of meerpersoons huishouden om van te kunnen leven, dat wil zeggen: eten, drinken en persoonlijke verzorging.

Leefgeldrekening

De rekening waarop het leefgeld wordt gestort.

Loonbeslag

Bij beslag op loon of uitkering wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het inkomen. Loonbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen.

Minnelijk traject

Mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren kunnen de hulp inroepen van een schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener benadert namens de schuldenaar de schuldeisers en probeert een algehele betalingsregeling te treffen. In de meeste gevallen biedt de schuldhulpverlener iedere schuldeiser een betaling per maand, met een maximale termijn van 36 maanden. Daarna bent u vrij van die schulden. Dit traject is een voorloper op de WSNP.

Schuldsituatie (Problematisch)

Een problematische schuldsituatie ontstaat op het moment dat iemand zulke hoge schulden heeft dat hij niet meer in staat is om hier zonder professionele hulp uit te raken.

Sociaal Minimum

Het sociaal minimum is het bedrag dat u ten minste nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Als uw totale gezamenlijke inkomen lager is dan het sociaal minimum , dan heeft u mogelijk recht op een toeslag op uw inkomen.

VTLB (Vrij Te Laten Bedrag)

Het VTLB is het bedrag dat u kunt gebruiken voor het betalen van de vaste lasten en andere levensbehoeften. (tijdens een schuldenregeling) Het bedrag daar boven wordt gebruikt om een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers.

WSNP Bewindvoerder

Degene die door de kantonrechter is aangewezen om voor u namens de schuldeisers het beheer en de vereffening van de boedel tijdens uw schuldsaneringstraject voor zijn rekening te nemen.

WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen regelt de toetreding voor mensen met financiële problemen om via de rechter tot schuldsaneringsregelingen te komen met schuldeisers. Met het doel om weer schuldenvrij te komen.

Zitting

Een rechtszitting is een onderdeel van een juridisch proces, namelijk het deel waar het verzoek of geschil wordt besproken met de rechter.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Snel contact? Stuur een bericht