OPTEL BEWIND

“Wij behartigen uw belangen.”

Over Optel Bewindvoering

Blijft uw post ongeopend? Stapelen de brieven en schulden op? Blijven deurwaarders aanbellen? Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Komt u er echt niet meer uit? Dan is bewindvoering wellicht de juiste oplossing voor u.

Een bewindvoerder is er om uw financiën weer stabiel te krijgen. Dit kan voor een korte of langere periode zijn. De bewindvoerder betaalt uw vaste lasten, ziet er op toe dat u krijgt waar u recht op heeft en heeft regelmatig contact met instanties/schuldeisers. Bewindvoering kan voor rust zorgen. U staat dan niet langer meer onder druk van de schuldeisers.

Voordat de bewindvoerder uw financiën uit handen neemt, gaan we in gesprek. Tijdens de kennismaking komt u aan het woord en vertelt u waar u hulp bij nodig heeft. Samen met de bewindvoerder bekijkt u (de ernst van) de situatie en wat daar aan gedaan kan worden.

Optel Bewind gaat voor direct en persoonlijk contact. U maakt samen met de bewindvoerder oplossing- en doelgerichte afspraken. Wij streven er naar u te voorzien, van een antwoord/reactie op uw vraag, binnen een dag.

Zelf heeft u 24/7 inzage in uw dossier via mijn onview.

Wilt u de mogelijkheden bespreken of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wij kunnen u helpen met .

Bewindvoering

Bewindvoering is een verstrekkende maatregel die toegepast wordt als iemand niet in staat is zelf zijn/haar financiële zaken te regelen of besluit dit door een ander te laten doen. Het vermogen en de goederen worden dan onder beheer gesteld van een bewindvoering, met toestemming van de kantonrechter. Bij Optel Bewindvoering kunt u uitgaan van persoonlijk en direct contact, korte lijnen, nauwe samenwerking met instanties, oplossingsgericht en doelgerichte aanpak en een prettige samenwerking, waarbij de wensen en behoefte van de cliënt omgezet worden in duidelijke werkafspraken.

Mentorschap

Als een persoon niet in staat is zijn/haar financiële belangen te behartigen als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand is mentorschap van toepassing.
U blijft handelingsbekwaam maar samen beslissen wij over uw persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Met de mentor wordt bepaald, wat u aan juiste zorg betaalt.

Curatele

Deze beschermingsmaatregel is alleen van toepassing wanneer een persoon zowel op financieel als niet-financieel gebied niet voor zichzelf kan zorgen. Met deze maatregel verliest de persoon zijn handelingsbekwaamheid. De curator vertegenwoordigt de persoon onder curatele en behartigt zowel zijn persoonlijke als financiële belangen. Soms is dit de juiste maatregel om misbruik van zijn/haar situatie van anderen te voorkomen en is vooral bedoeld om de persoon en zijn vermogen te beschermen.

Bereikbaar:
Voor instanties: maandag t/m vrijdag 09:00 t/m 17:00 uur 
Voor cliënten: maandag t/m vrijdag 09:00 t/m 12:00 uur.
Reactietermijn per mail: 1-2 werkdagen.

Kwaliteit:
Ons bureau is beoordeeld door het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewind en Mentorschap. Wij voldoen hiermee aan de wettelijk gestelde eisen en werken volgens de richtlijnen van het Besluit Kwaliteitseisen curatoren. beschermingsbewindvoerders en mentoren (Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Scroll naar top